Nu SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) en SDEN (Stichting Dranken Examens  Normering) niet tot overeenstemming zijn gekomen over één wijnexamen stelsel, is er een duidelijke tweedeling in de Nederlandse wijnexamens ontstaan. Opleiders staan voor een keuze. SVH of SDEN examens of moet je dit juist aan de kandidaat overlaten? Voor het middelbaar beroeps onderwijs is dat lastig, maar particuliere opleiders kunnen de keuze aan de kandidaat laten. Lees ook het SVH bericht van juli j.l.  

Verschil SVH  en SDEN examens

Voor zowel de examens van SVH als die van SDEN gelden theoretische kaders. Deze zijn sterk aan elkaar verwant. Voor de SVH-examens geldt een plus, dat wil zeggen extra inhoud op praktische toepasbaarheid. Deze plus wordt in eindtermen tot uitdrukking gebracht. De extra inhoud heeft betrekking op alles wat een medewerker in de horeca moet weten binnen bepaalde functies om een goed advies aan de gast te kunnen geven. Daarmee gaan de examens van SVH dieper op de materie in en zijn bij uitstek geschikt voor horeca-opleidingen.


WTOL kiest voor het SVH

De WTOL niveaus zijn m.i.v. 1 september 2016 gekoppeld aan de nieuwe SVH wijnexamens. De wijnexamens van SVH hebben als doel het vergroten van de vakbekwaamheid van medewerkers in de horeca en in alle branches waarin wijn-spijs van belang is. Maar ook de hobbyist thuis, die meer wil weten van wijn en spijs. Onze opleidingen en wijnexamens zijn daarom geschikt voor professionals die met wijn aan de slag gaan en bieden een goede basis voor iedereen die in wijn geïnteresseerd is.

Meer weten over onze Online Cursussen

In onze visie dienen opleiden en examineren van elkaar gescheiden te zijn voor een optimale borging van onafhankelijkheid en van de diploma waarde. Onze examens zullen dan ook afgenomen worden door het SVH. Organisatie hiervan blijft zoals dat de afgelopen jaren het geval is geweest in onze handen. 

Wijnkennis niveaus

Niveau 1 (beginner) Kennismaking met wijn. (online certificaat)  

Niveau 2: (basis) gastheer/gastvrouw, en geïnteresseerde consument.

Niveau 3: (gevorderd) aankomend sommelier, actieve consument.

Niveau 4: (professional) Sommelier – Vinoloog. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *