Wijnwiki

K

Kabinett

Een van de Duitse Prädikatsweine (QmP:Qualitätswein mit Prädikat)

Kaliumbisulfiet en Kaliumdisulfiet

Synthetisch conserveermiddel tegen micro-organismen. Wordt vaak gebruikt in preparaten om zelf wijn te maken. Zie ook zwaveldioxide.

Kalkbodem

1 - bodemsoort, goed voor druif en wijn. Goed waterdoorlatend.( Zie ook calcium).Bodem waarin wortels diep moeten gaan om water te zoeken. Grote witte wijnen komen vaak van kalkbodems in combinatie met klei.

Kaltgärung

Alcoholische gisting onder lage temperaturen. Door de wijn te koelen wanneer de gisting plaatsvindt zal de gisting trager verlopen en blijven aroma's behouden. Meestal is een specifieke giststam benodigd.

Karaferen

Het overschenken van wijnen in een karaf, als de smaak nog 'gesloten' Isidoor het overschenken komt de wijn in aanraking met zuurstof waardoor de smaak zachter en rijker kan overkomen. Zie ook decanteren.

Keldermeester

De eindverantwoordelijke voor het maken van een wijn.

Kiezelaarde

Lichte goed gedraineerde grondsoort, die vaak leidt tot elegante, fijne wijnen. Grote kiezels kunnen ook zonnewarmte vasthouden en die 'snachts weer uitstralen, waardoor het voor veel natuurlijk rijkdom(suiker) zorgt.

Klaren

Het helder maken van de wijn. Traditioneel wordt hiertoe eiwit (hand geklopt!), gelatine of een blaas gebruikt. Zwevende deeltjes in de wijn worden elektrisch gebonden aan eiwitten, waardoor deze naar de bodem van het vat dalen (bezinken) en zo gescheiden kunnen worden van de heldere wijn. Tegenwoordig wordt veel filtratie toegepast. Dat kan zover gaan dat men zelfs water uit de wijn filtreert, opdat de wijn meer geconcentreerd wordt.

Klimaatzones

Door de EU is de wijnbouw in Europa verdeeld in klimaatzones, met verschillende wetgeving. Wijnbouw is vaak mogelijk is tussen 30 en 50 graden Noorderbreedte en tussen 30en 50 graden Zuiderbreedte, uitzonderingen komen door de klimaatverandering en nieuwe technologieën ook voor.

Kloon

Plant term voor planten die vermenigvuldigd zijn uit dezelfde moederplant. Elk druivenras heeft vele klonen, die elk specifieke eigenschappen hebben. Er wordt in de wijnbouw ook gekeken naar het ras of de klonen van het ras met specifieke eigenschappen bij het aanleggen of veranderen van een wijngaard.

KMW

Klosterneuburger Mostwaage. Oostenrijkse maateenheid voor het meten van suikergehalte/mostgewicht van de most. Zie ook : Oechsle, Baumé en Brix.

Kooldioxide (C02)

Officiële benaming van koolzuurgas. Is een natuurlijk bijproduct van de gisting. Bij de productie van mousserende wijnen maakt men hiervan gebruik door te voorkomen dat er koolzuurgas ontsnapt.

Kopersulfaat

Wordt gebruikt als bestrijding van schimmel en rot ( Peronospera of valse meeldauw) en verdikt de schil. Koper met kalk, bekend als Bordeauxse pap, wordt zowel in de gewone als biologische wijnbouw gebruikt tegen meeldauw en rot. Koper wordt niet afgebroken, maar bindt zich aan organisch materiaal. Door de Europese unie is het gebruik v An koper gelimiteerd tot 18 kilo per drie jaar.

Kuip

Vat, ton, tank, bak, cuve.

Kuiperij, Tonnelerie

Bedrijf dat houten vaten maakt.

Kurksmaak

Afwijking van smaak in de wijn veroorzaakt door besmetting met een schimmel of bacterie die 2,4,6-trichlooranisol veroorzaakt. Besmetting kan plaatsvinden door kurk, chlooroplossingen of onhygiënische toepassingen en of gebruiken.

Krenten

Het wegnemen van jonge uitlopers van de wijnstok wanneer de bloei achter de rug is. Ook de selectie van fruit aan de wijnstok kan hiermee worden aangeduid.

KVNW

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, opgericht 1899. In 2000 koninklijk geworden, heette daarvoor CVNW. Branchevereniging met grote en kleine handelaren welke veel gemeenschappelijke belangen behartigd, zoals wetgeving en invoerrechten.