Wanneer je een opleiding volgt ben je het wel gewend: je krijgt les, en aan het eind volgt een toets of examen en daar krijg je een cijfer voor. Voldoe je aan het eind van de rit aan een norm, dan kan de vlag uit, krijg je een certificaat of diploma. Met game-learning is er nu een tegenbeweging opgestaan.

 

Al enkele jaren klinken met name in het voortgezet onderwijs andere geluiden. Steeds meer docenten plaatsen kanttekeningen bij de vele toetsmomenten. Eens, je weet na een toets of je leerlingen op het gewenste niveau zijn, maar wat doe je verder met de informatie die een cijfer oplevert? Bovendien slurpen die toetsmomenten kostbare tijd op. Game-learning neemt daarom een vlucht in het onderwijs.

 

Wat is Game-Learning?

Game-Learning houdt in dat je tijdens het leerproces regelmatig meet wat de student geleerd heeft. Daardoor weet je vrij nauwkeurig hoe ver hij/zij is, en kun je doorlopend het leerproces verbeteren. Bij dat ‘onderweg’ meten is het geven van goede en gerichte feedback cruciaal. Met die informatie kan de leerling immers wat. In het ideale geval weet hij precies waaraan hij/zij nog moet werken om aan het einde van de rit op het gewenste niveau te zijn. Dat versterkt de motivatie!

 

Feedback online

Binnen Wijntraining Online kan de docent cq supervisor zelf de kandidaat monitoren. De student doorloopt het leerproces in stappen en krijgt een regelmatige update over zijn vorderingen. Het definitieve toetsmoment aan het einde van de rit is dan bij wijze van spreken een formaliteit, bedoeld om een efficiënt leerproces af te sluiten en een uiteindelijke kroon op de geleverde inspanning.

 

Ook onze praktijk trainingen zijn vaak gestoeld op deze principes, maar online kan iedereen ze benutten. Zoals onbeperkte herhaling en bijvoorbeeld het voorkomen van stress.  Lees hier ook de 8 principes van Game-Learning in online wijntraining! 

 

Wil je ook met Game Learning aan de slag in jouw bedrijf? Laat het weten! we nemen snel contact met je op!