Na de verschijning van hét bericht omtrent "Duidelijkheid in Wijnonderwijs van de SVH op 5 februari" zijn de pijlen van bestuurders KVNW, SWON en Wijnacademie nu ook publiekelijk gericht op SVH, SWEN en Winetraining Online Academy. Er doemen overal middels social media en wijnplatforms negatieve en onjuiste berichtgevingen op. 

De SWON en consorten kiezen ervoor om de SWEN/SVH combinatie en Winetraining Online openlijk in diskrediet te brengen. Wat ik hierop kan zeggen is: “geen ethiek en onverstandig bovendien”  Ik wil onderstaand, volgens persoonlijke moraal en zakelijke afweging en vooral in het belang van een hele grote groep tevreden relaties en klanten, een aantal onjuistheden op een rij zetten. Onderstaand de meest belangrijke antwoorden op vragen die ik van relaties en klanten heb gekregen. 

Waarom reageer je niet op alle commotie (lees kritiek) die is ontstaan? 

Je moet je concurrent niet met woorden te lijf gaan maar met daden in de praktijk. Het valt me op wanneer je met je kop boven de wijnstok uitsteekt, men deze er graag afgehakt. Veel mensen weten gelukkig dat de kritiek niet losstaat van enige rancune. 

Er wordt gesuggereerd dat er logo’s en diploma’s vervalst zijn door WTOL Klopt dit?

Dat dit gesuggereerd wordt dat klopt ja… maar is feitelijk onjuist, logo’s en uitingen van zowel WTOL – Wijnacademie – Aangesloten Wijndocenten – op o.a. diploma’s zijn gebruikt gedurende de periode van samenwerking. Deze samenwerking is beëindigd in mei 2015. 

Waarom zijn jullie gestopt met de samenwerking met de Wijnacademie?

WTOL maakt gebruik van de modernste hulpmiddelen zoals mobile learning – E-Learning en serious Game Learning. De samenwerking bracht niet wat we ervan verwacht hadden. De Wijnacademie gaat steeds meer de kant van gedistilleerd op, dit omwille van subsidie via de SlijtersUnie. Wij kunnen ons hierin niet vereenzelvigen aangezien het overgrote deel van onze klandizie uit de horeca komt en/of actief thuis aan het kokkerellen is.

Houden uitgegeven diploma’s hun waarde. 

Jazeker! Uitgegeven diploma’s zijn SWEN erkend zoals alle diploma’s van alle wijnopleiders dit zijn. (mits goedgekeurd door SWEN) Lees ook het persbericht van SVH. 

Is er ook misverstand omtrent het E-Learning Programma van WTOL? 

Over ons E-learning programma is geen misverstand. Deze wordt immers door vele middelbare scholen ingezet in het lesprogramma. Tevens werken gerenommeerde wijn-importeurs met ons programma.

Waarom is er dan zoveel rumoer in Wijnland? 

Wij zijn, in mei 2015, na de beëindiging van de samenwerking met de wijnacademie, een nieuwe vinologen opleiding gestart. Volledig volgens de geldende normen. Meer met het accent naar de actieve wijnliefhebber en horeca professional. Praktijktraining met gerenommeerde docenten in combinatie met de modernste hulpmiddelen.

Waarom een nieuwe vinologen opleiding? 

De laatste 16 jaar heb ik duizenden mensen geholpen hun leerdoelen te bereiken op het gebied van wijn. De laatste 5 jaar in combinatie met Wijntraining Online. 

In de afgelopen decennia is de Wijnacademie het gerenommeerde opleiding instituut voor de titel Vinoloog van de Wijnacademie. Alle vinologen in Nederland hebben immers hier hun opleiding gevolgd. In 2001 heb ook ik deze opleiding succesvol afgerond. 

Reden voor een nieuwe vinologen opleiding ligt in de behoefte van de student en ondernemer om flexibiliteit en kwaliteit te koppelen aan een aansprekende titel. Bovendien zijn studenten/ leerlingen en ondernemers met een SVH|SWEN diploma niet meer welkom bij de Wijnacademie. 

Schept de nieuwe titel Vinoloog verwarring?

De titel Vinoloog schept geenszins verwarring bij consument, student en ondernemer. In tegendeel zelfs zou ik zeggen, er zijn immers exameneisen aan verbonden voor het voeren van de titel. Vinoloog staat in het woordenlijst van de Nederlands taal en wordt als als zelfstandig naamwoord vermeld. Iedereen mag zich dus vinoloog noemen… Echter de “titel” Vinoloog van de WTOL Academy® hanteert hier strikte normen in welke zijn vastgelegd op kennisniveau 4 van SVH/SWEN

Dus jullie gaan de concurrentie aan met de Wijnacademie?

Wanneer er geen concurrentie bestaat zal een bedrijf geen moeite meer (hoeven) doen om het zijn klanten nog naar de zin te maken. De consument zal hierdoor dus een hogere prijs moeten betalen of met een slechter product genoegen moeten nemen.

Ook zal het ontbreken van concurrentie iedere prikkel tot vernieuwing wegnemen.

Een monopolist of een kartel kan de markt volledig afsluiten voor nieuwkomers. Dit is ongewenst, omdat het hele idee van de Europese Unie nu juist vrijheid van handelsverkeer is. Ik wil met de de WTOL Academy® in deze behoefte voorzien.

Willen jullie de machtspositie doorbreken van de Wijnacademie?

haha zo kun je het ook stellen… maar nee, het is meer dat onze klanten iets anders vragen van ons! Er is sprake van een machtspositie als een bedrijf zo’n sterke positie heeft dat het zich onafhankelijk van concurrenten en afnemers kan gedragen. In de afgelopen jaren heeft de wijnacademie zo’n machtspositie gehad. Zij kan immers zelf bepalen aan wie het levert en aan wie niet (slikken of stikken). Bovendien hoeft zij ook bij het vaststellen van de prijs voor producten of diensten zich niets aan te trekken van de markt of concurrentie. Een dominant bedrijf heeft immers de mogelijkheid de markt en het gedrag daarvan naar zijn hand te zetten. Dergelijk gedrag kan een dominante onderneming zich veroorloven, omdat de klant geen keus heeft. Dit is helaas enkele van onze klanten overkomen. 

Waarom gaan SVH/SWEN – SDEN/SWON niet samen? 

Ik citeer Ricardo Eshuis (directeur SVH) op haar Facebook pagina: “Er lag al een convenant klaar tussen SWON en SVH voor erkenning van elkaars diploma’s en een goede duiding van de verschillen. Alles was erop gericht om uniforme kenniskaders te hanteren met een aanvulling voor de context van de horeca. Je weet dat ik met SVH sta voor die vakbekwaamheid binnen de horeca. Binnen de SWON/SDEN is de focus op retail en niet op gastgericht werken, wijn-spijs etc. Er is in dat stelsel geen ruimte voor de context van de horeca. Tot vorige week donderdag leek alles op een goede afstemming uit te komen: wel vanuit twee exameninstellingen, maar met een goede afstemming in eindtermen (kennisgericht) en een SVH-aanvulling op het gebied van horeca voor die opleiders die meer richting horeca willen doen. Zelfs is de intentie uitgesproken om gezamenlijk leermiddelen te ontwikkelen. En juist dat onderscheid tussen enerzijds retail, groothandel en anderzijds de context van de horeca leek een goede insteek voor SWON/SDEN en SVH” 

Blijkbaar is er in de constructieve setting iets ontstaan dat toch niet matcht met de ambities van SWON/SDEN.

Ik citeer; “Zonder nadere afstemming of aankondiging was daar de nieuwsbrief van SWON/SDEN met daarin opgetekend de claim dat zij de enige erkende exameninstelling zijn op het gebied van wijn. En dat terwijl we op die dag nog in de afrondende fase zaten van een convenant tussen SWON en SVH. Dat haalt op dat moment alle afstemmingen wel onderuit. Ik weet daadwerkelijk niet wat de motivatie is”

Dat is vreemd, maar bovenal niet echt doortastend van de SWON

Ik citeer; “Examens moeten van onbesproken kwaliteit zijn. De wijze waarop deze tot stand komen, hoe deze worden afgenomen, het waardepapier zelf en het registeren van persoonsgegevens. Er is in dat licht gezien een hele praktische reden waarom SDEN en SVH niet onder één vlag kunnen opereren. Dat gaat om geloofwaardigheid van examineren”

Geloofwaardigheid van de examinering? Daar gaat het toch allemaal om? 

Ik citeer; “SVH staat al lang onder toezicht van een toezichthouder die al 20 jaar toezicht houdt op particuliere exameninstellingen. Zo is De Examenkamer door Kenwerk (nu SBB) aangewezen als toezichthouder bij de examens voor leermeester. SDEN staat onder een andere toezichthouder dan SVH. SVH staat onder toezicht van stichting De Examenkamer en SVH werkt conform de regels van Wet op de privacy wat betreft persoonsgegevens. De Examenkamer doet niet anders dan in vele stelsels toezien op de onafhankelijke borging van examenprocessen en de onafhankelijkheid van de examinerende instelling (zo gaan opleiden en examineren niet in een hand samen)” 

Is dat bij de SWON/SDEN dan anders geregeld? 

ik citeer; “SDEN staat onder toezicht van EECE, een nieuwe toezichthouder die in geen enkel ander stelsel toezicht houdt. Daarbij is er sprake van een onwenselijk verschijnsel: de genoemde toezichthouder is in een ander stelsel onder een andere noemer een examenbureau. Het is voor SVH niet te rijmen dat een toezichthouder in het ene stelsel optreedt als toezichthouder en examens afneemt in een ander stelsel. Toezicht dient echt los te staan van uitvoering van examens. Het is voor SVH ook daarom geen optie om een deel van de examens onder toezicht te stellen bij EECE” 

Waarom is de SVH dan samen gaan met de SWEN?

Ik citeer; “We hebben vanuit SVH willen voorkomen dat er naast SWON/SDEN, SWEN en WSET nog een ander stelsel zou komen. Vandaar dat we aansluiting wilden zoeken. Want linksom of rechtsom: SWEN zou toch doorgaan. (zie persbericht SWEN) Vandaar dat we in deze fase de handen ineen hebben geslagen om nog verdere versplintering tegen te gaan. In dat licht moet je de koppeling met SWEN zien, alsmede de overdracht van taken rondom het ontwikkelen van examens. Die ligt bij SVH vanuit SWEN. SWEN is dan de bewaker van de eindtermen en het niveau. Zo is ook daar een splitsing tussen kwalitatief toezicht op het vakgebied, toezicht op de examenprocessen en de uitvoering”

Wat is jouw persoonlijke mening? 

In mijn opinie is het Nederlands wijnonderwijs gebaat met één systeem dat wordt toegepast door verschillende aanbieders. Dit bevordert transparantie, onafhankelijkheid, concurrentie en daarmee marktgerichtheid en kwaliteit. Met een splitsing zoals uiteengezet kan ik prima leven. SVH/SWEN met als doel het vergroten van de vakbekwaamheid van medewerkers in de horeca en in alle branches waarin wijn-spijs van belang is, maar ook de hobbyist die thuis meer wil doen met wijn en spijs. Ik betreur het dat er nimmer een inhoudelijke reactie is gekomen op mijn open brief van 30 september 2015 gezonden naar bestuurders en leden van de KVNW-SWON.

Welke cursus/opleiding past nu het beste bij jou? 

In mijn wekelijkse blog van 4 februari j.l. zet ik e.e.a. uiteen. 

In de afgelopen maanden is er verwarrende en foutieve berichtgeving omtrent wijnexamens in Nederland naar buiten gebracht. In juli 2015 verklaarde de Stichting Wijnonderwijs (SWON) zonder afstemming met het SWEN-bestuur dat de al jarenlang geldende Stichting Wijn Examens Nederland SWEN-normen niet langer zouden gelden. Dit heeft bij onze klanten en relaties voor veel onrust en ergernis gezorgd en bovendien heeft dit tot veel vragen geleid.

De SVH en SWEN scheppen duidelijkheid in wijnonderwijs. 

De afgelopen dertig jaren is de SWEN een begrip in Nederland en ver daar buiten. De SWON stelt dat diploma’s van SWEN na 1 januari niet meer erkend worden in de branche. Dat is onjuist. “de branche” behelst uitsluitend de branche-organisaties die bij de SWON in het bestuur zitten. In de SWON is o.a. de horeca als branche niet vertegenwoordigd. De op de SWEN-normen gebaseerde diploma’s worden in de horeca, op middelbarescholen en ROC’s gewoon erkend en behouden hun arbeidsmarktwaarde. De Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) schept hier duidelijkheid in. Lees hier meer

Nederlandse wijnkenner tot de beste specialist van Europa

Wij streven ernaar de Nederlandse wijnkenner tot de beste specialist van Europa te maken? Klinkt ambitieus zou je zeggen… Toch denk ik dat dit ons gaat lukken wanneer we de handen inéénslaan met onze huidige strategische en vakbekwame partners. Het vastleggen van de kwaliteiteisen, leermiddelen en een onafhankelijke examen commissie geschiedt met de erkenning regeling van het SVH en normen die vastgesteld zijn door de SWEN. Welke cursus/ opleiding is voor jouw geschikt? 

Lees hier gerelateerde berichten: 

VINOLOGEN OPLEIDING 5.0

WINETRAINING ONLINE ACADEMY® INTRODUCEERT VINOLOGEN OPLEIDING 5.0

WIL JE VINOLOOG WORDEN?

WIJNTRAINING ONLINE UNIEKE LEER METHODE!


Wil je een wijncursus doen, dan is het raadzaam om een wijncursus te volgen van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) of Stichting WijnExamens Nederland (SWEN). SDEN is meer voor slijterijen en SWEN meer voor horeca zou je kunnen stellen. Voor wat betreft de normering is er nagenoeg geen verschil. De Wine and Spirits Education Trust (WSET) is internationale wijnopleiding hier kan je je wijn examen in het Engels doen. 

Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar mij en ik geef je een gepast advies. Onderstaand een schematisch overzicht. 

Kennisniveau SDEN 1 / SWEN 1 / WSET 1

Kennismaking met wijn, Een kennismaking met wijn. Wanneer je beroepsmatig of privé, iets van wijn wil weten. Wijntraining Online heeft hiervoor een zelfstudie programma. Meer informatie

Kennisniveau SDEN 2 / SWEN 2 of WSET 2 

Basis wijncursus. Deze cursus geeft je een uitgebreidere kennis van wijn in het algemeen en specifieke wijnstijlen en de vaardigheden die nodig zijn om eenvoudige keuzes te kunnen maken in een winkel of restaurant. (cursusduur 3 – 5 lessen) Wijntraining Online heeft ook een zelfstudie programma. 

Meer informatie

Kennisniveau SDEN 3 / SWEN 3 of WSET 3 

Gevorderden wijncursus. Deze cursus geeft je een brede theoretische kennis van wijn, de basisprincipes van het proeven van wijn en het maken van elementaire proefnotities. Voor deze cursus is een diploma op SDEN / SWEN /WSET niveau 2 aanbevolen.(cursusduur 6-8 lesdagen) Wijntraining Online heeft ook een zelfstudie programma. Meer informatie


Kennisniveau SDEN 4 / SWEN 4 of WSET 4 

Expert wijncursus om vinoloog te worden. De Vinologen Opleiding geeft uitgebreide theoretische kennis van wijn met daarnaast een zware nadruk op de techniek van wijn proeven, het schrijven van proefnotities en het interpreteren van de proefbevindingen. Voor toelating tot het examen op niveau 4 is het diploma op SDEN | SWEN | WSET niveau 3 vereist. Opleidingsduur Vinologen Opleiding  jaar

Kennisniveau SDEN 5 / SWEN / WSET 5

Master of Wine of Magister Vini. De opleiding geeft gedetailleerde kennis en inzicht in de wijnbranche in de meest brede zin van het woord. Voor toelating tot deze opleiding is het diploma op SDEN / SWEN / WSET niveau 4 vereist. (Vinologen niveau of soort gelijk) (Opleiding duur 2 jaar met scriptie)

Wine Entrepreneur®

In de opleiding Wine Entrepreneur® gaat het er niet om of je ondernemer bent, maar of je ondernemend bent. Je kiest in deze opleiding een eigen onderwerp en werkt deze gedurende het jaar verder uit.Voor toelating tot de opleiding is SDEN | SWEN | WSET niveau 3 vereist. Opleidingsduur Wine Entrepreneur 1 jaar 

Gratis Online Wijncursus

Wijntraining Online heeft ook een zelfstudie programma tot niveau 3 online en bij onze Vinologen Opleiding en Wine Entrepreneur maken we eveneens gebruik van het innovatieve E-Learning programma – serious Game learning. Download onze gratis video online wijncursus 

Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar mij en ik geef je een gepast advies.